Váš dodavatel vodního chlazení Váš dodavatel vodního chlazení

Náklady na dopravu

Cena za doruèení zásilky se skládá ze samotné ceny dopravy a pøípadného poplatku za zpracování objednávky (mùžou být napøíklad zpoplatnìny pøíliš malé objednávky).

Jakmile je objednávka odeslána, automaticky obdržíte na Vámi zadanou emailovou adresu email s èíslem zásilky

Ceska Posta od 150,00CZK
UPS Standard  od 285,00CZK